V hlavní roli bude tentokrát sbor

23. listopadu bude v Těšínském divadle premiérově uvedena Smetanova opera „Prodaná nevěsta“, libreto Karel Sabina. Režie se ujal ředitel Těšínského divadla Petr Kracik, který spolupracuje s početným souborem. Na jevišti se totiž objeví nejen herci Těšínského divadla: České scény a Loutkové scény Bajka, ale také sbor a orchestr.  

Operu „Prodaná nevěsta“ režírujete poprvé, nebo jste ji již v průběhu své umělecké práce nastudoval?

Jak jsem říkal v minulém rozhovoru, ukončil jsem období, kdy jsem na jevišti Těšínského divadla uváděl tituly, které jsem již v minulosti realizoval. Tři inscenace, jež se na jevišti v Českém Těšíně objevily, byly svým způsobem zkouškou a seznámením se s uměleckým souborem a pracovníky divadla. A nyní už realizuji pro mě zcela nové tituly. „Prodanou nevěstu“ režíruji poprvé s tím, že projekt navazuje na mé studentské zájmy před třiceti lety.

Je to poprvé, kdy režírujete operu? 

Operu nebo operetu jsem režíroval několikrát, hudební divadlo mám rád. Např. v pražském Divadle pod Palmovkou jsem nastudoval Dvořákovu tříaktovou komickou operu „Čert a Káča“ dle libreta Adolfa Weniga. Tenkrát, stejně jako dnes, jsem využil i loutkového divadla. Dalším společným rysem „Čerta a Káči“ a „Prodané nevěsty“ je spojení opery a dramatického divadla.
„Prodaná nevěsta” - zdjęcia z próby.

V informacích o „Prodané nevěstě“ na České scéně je napsáno, že Smetanova opera byla původně napsána jako „ zpěvohra“. Podtitul Vašeho nastudování zní: „Komická zpěvohra“. Co to znamená? Připravujete operu nebo jiný žánr?

V jazyce českém je zpěvohra totéž, co opera. Vynasnažím se odpovědět na Vaši otázku, zda to, co připravujeme, je opera nebo ne. Když měla v roce 1866 „Prodaná nevěsta“ svou premiéru, v představení se nejen zpívalo, ale významnou roli zde mělo i herectví. Jednoduše řečeno, dramatické scény se proplétaly s těmi zpívanými. Navzdory tomu, že Smetana od počátku přemýšlel o „Prodané nevěstě“ jako o opeře, její první nastudování tento charakter nemělo. Například hudební nástroje (kytara), které umělce doprovázely, byly jiné než v operním divadle. Teprve později, kdy své dílo Smetana opřel na recitativech, byla „Prodaná nevěsta“ hrána jako opera, tak jak ji známe dodnes.
V Těšínském divadle se chceme vrátit k prvopočátkům „Prodané nevěsty“ s vokálními i dramatickými scénami. Herci v naší inscenaci tedy nejen mluví, ale i zpívají.

Proč takové rozhodnutí?

Je to podobné jako v případě „Čerta a Káči“. Neměli jsme v divadle umělce, kteří by zvládli dané party zazpívat. V prvních verzích „Prodané nevěsty“ z 19. století zpíval jak sbor, tak herci, a to buď sólo, nebo duety či tercety. Základní změnou, kterou jsem v naší inscenaci udělal, je to, že všechny výše zmíněné vokální party zpívá sbor. Tato změna způsobila, že sbor má v naší inscenaci dominantní roli. A těšit se můžete na velký sbor zpívající přesně tak, jak si autoři „Prodané nevěsty“ přáli. Ve sboru vidím hlavní sílu naší inscenace. Nechtěl jsem dělat parodii této opery, to v žádném případě, ale chci představit zpěv na úrovni. Důkazem nechť je fakt, že sbor zkouší už od června.
Kulisy powstawania spektaklu „Prodaná nevěsta”.

Co chcete současnému divákovi sdělit operou z 19. století?

Karel Sabina napsal z dramaturgického pohledu skvělé libreto. Jak jste si již všimla, podtitul naší inscenace zní „Komická zpěvohra“, ale příběh vyprávějící o prodané lásce a nešťastné dívce přece vůbec komický není. V této hře se také navazuje na život samotného Sabiny a na společenské otázky dané doby, to vše podtrhává skvělá hudba Bedřicha Smetany. Myslím si, že ve Smetanově interpretaci je příběh, intrika a milostný happy end, ale uniká hlubší smysl díla, které je o poznání dramatičtější. Hudba „Prodané nevěsty“ je zábavná, půvabná a příjemná. Typická pro divadlo 19. století, které je hráno v dopoledních hodinách pro děti a spíše chudší společenskou vrstvu. Tímto směrem se ubíralo mnoho nastudování i ve 20. století.
My se v našem nastudování opíráme o sbor, který z dramaturgického hlediska posouvá jevištní akci a otevírá nám prostor pro scény dramatické. Tyto mluvené scény jsme naplánovali speciálně v těch místech Sabinovy hry, která jsou, dle mého názoru, klíčová pro interpretaci celé opery. Chtěl bych vyprávět nejen o lásce, ale i o konsekvencích, které vycházejí z toho, že člověk zůstane věrný sám sobě a svému přesvědčení. Což úzce souvisí s biografií Karla Sabiny. To všechno pak způsobí, že naše nastudování nebude mít jen komediální nádech, ale bude také lehce tragické či dramatické.
Sbor má v naší inscenaci dominující roli. A těšit se můžete na velký sbor zpívající přesně tak, jak si autoři „Prodané nevěsty“ přáli. Ve sboru vidím hlavní sílu naší inscenace. Nechtěl jsem dělat parodii této opery, to v žádném případě, ale chci představit zpěv na úrovni. Důkazem nechť je fakt, že sbor zkouší už od června.

Dalším specifikem „Prodané nevěsty“ je i to, že na tomto uměleckém projektu spolupracují dvě scény Těšínského divadla: České scéna a Loutková scéna „Bajka“. Hovořil jste již o náročných zkouškách sboru a orchestru. Dále spolupracujete s různorodým souborem, který má několik desítek členů. Jak taková spolupráce vypadá?

Operu režíruji rád, většinou na její realizaci spolupracuje početný soubor, a tak si myslím, že mám v tomto ohledu nějaké zkušenosti. Tentokrát jsme navázali spolupráci s „Bajkou“, protože jsem chtěl, aby se v inscenaci objevily i scény s loutkou. A loutkaři nám to pomohou určitě dobře a zajímavě realizovat. Ve třetím aktu „Prodané nevěsty“ přijíždí do vesnice potulní komedianti, což je skvělá příležitost pro loutkoherecké scény. Dále jsem si chtěl ověřit, jak se s „Bajkou“ pracuje, ale ne jako řediteli, ale jako režisérovi, který má s loutkovým divadlem už nějakou tu zkušenost. A navíc se snažím tímto projektem „Bajku“ přesvědčit, aby hrála na velké scéně, která ve skutečnosti není tak velká, jak si myslí. Doufám, že se mi to povedlo.

Na závěr mi dovolte drobnou úvahu. „Prodaná nevěsta“ bude trvat pouze hodinu a nebude mít přestávku. To je v Těšínském divadle novinka, protože představení pro dospělé mají většinou přes dvě hodiny včetně dvacetiminutové přestávky. 

Ano, je to tak, ale myslím si, že diváci nebudou udiveni ani zklamáni. Zdůrazňuji, že operu jsme realizovali velmi pečlivě a nic jsme nevynechali. Myslím si, že je lepší kratší představení než zbytečně dlouhé a násilně prodlužované scénami, které nemají opodstatnění.
18 / 11 / 2019
Małgorzata Bryl-Sikorska

Czytaj też:

Komentáře: