Tajemství divadelního archivu (ukázky publikací, citace z dobového tisku, historické fotografie).