„Malý svátek” v divadle

Uvedení některé ze Shakespearových her bývalo v divadle vždycky „malým svátkem”. Doufám, že tomu tak je i teď – říká režisér Ivan Misař. 10. března měl „Večer tříkrálový” premiéru na České scéně Těšínského divadla. 

V jaké atmosféře probíhají zkoušky ve chvílích, kdy v podstatě finišujete před premiérou? A jak se cítí herci (předvším mladá herecká generace) v Shakespearově textu? 

Uvedení některé ze Shakespearových her bývalo v divadle vždycky „malým svátkem". Doufám, že tomu tak je i teď. Jeho hry jsou divácky vděčné a hereckému souboru nabízí role plné života, humoru i smutku... Pro mladé herce může znamenat i jistý profesionální posun. Někteří se poprvé setkávají s blankversem, starší herci pak mohou zúročit svoje lidské i herecké zkušenosti.

Je „Večer tříkrálový” první Shakespearovou hrou, kterou realizujete na divadelní scéně?

V Těšínském divadle jsem před časem režíroval Shakespearovu komedii "Mnoho povyku pro nic".

Zajímá mě překlad této hry do jazyka českého. Kdo je překladetelem? V polských divadlech se nejčastěji uvádí humorný a dynamický překlad současného překladatele Stanisława Barańczaka.

Večer tříkrálový hrajeme v překladu profesora Martina Hilského, který zatím, jako jediný, přeložil všechny Shakespearovy hry. Jeho překlad zachovává slovní humor a zároveň akčnost jednotlivých sekvencí komedie.
„Večer tříkrálový”, foto ze zkoušky.

V jakém období se odehrává Váš „Večer tříkrálový”? Umístil jste ho do současnosti nebo do doby alžbětínské?

Nejsem nakloněn násilným aktualizacím, ale zároveň hru nemůžeme předkládat v podobě historizující. Jednou z jejích předností je divadelnost a tak se odehrává v našem, divadelním čase.

V čem je, dle Vašeho názoru, hra stále aktuální. O čem budete divákům České scény přostřednictvím této hry „vyprávět”? 

Jeden chytrý člověk kdysi řekl, že radost svádí člověka k upřímnosti. Budou-li diváci odcházet z divadla v dobrém rozmaru a vesele naladění, splní inscenace svoje poslání. A přivede-li je i k zamyšlení bude naplněn její smysl.

Dělal jste v Shakespearově textu nějaké změny nebo škrty? A v jakém rozsahu?

Pokud jsem se dopustil nějakých úprav, pak se jedná pouze o škrty. V komedii je dosti slovního humoru, který však postrádá akčnost. Podstatné je, že tyto úpravy nemění smysl komedie. 
Jeden chytrý člověk kdysi řekl, že radost svádí člověka k upřímnosti. Budou-li diváci odcházet z divadla v dobrém rozmaru a vesele naladění, splní inscenace svoje poslání.

Na co se mohou diváci ve Vaší inscenaci těšit? Bude to zábava a smích nebo míříte i k vážnější reflexii a hořké poentě, kterou má tato Shakesperova komedie? 

Předností Shakespearových her je znalost života, znalost lidských vlastností a charakterů, které mistrovsky zpodobňuje: láska, nenávist, zloba, věrnost jsou vlastnosti, které byly za Shakespeara a jsou i dnes. Mění se jenom doby. 
12 / 03 / 2018
Małgorzata Bryl-Sikorska

Czytaj też:

Komentáře: