„Těšínské nebe“ není již 10 let na repertoáru Těšínského divadla

Je tu nový rok 2018 a novoroční období je obdobím vzpomínání. Konkrétně v tomto roce uplyne 10 let od derniéry vyhlášené inscenace Těšínského divadla v Českém Těšíně „Těšínské niebo – Cieszyńskie nebe”, scénář Renata Putzlache, režie Radovan Lipus. 

Na konci roku 2017 slavil Cieszyn a Český Těšín 10 let od vstupu Polska a Česka do Schengenu, díky čemu došlo k likvidaci hraničních závor. Hlavní oslavy se konaly na mostě Přátelství u kavárny Avion. Oslavy se staly pretextem k diskusi na téma kondice Evropské unie a možností realizace jednotlivých států, ale byl to také impuls k přemýšlení o současných společenských relacích mezi obyvateli Těšínského Slezska a možnostech spolupráce mezi samosprávou Cieszyna a Českého Těšína.
Mohutně slavené výročí znovu obrátilo pozornost obyvatel k samotným hranicím a oživilo jejich vzpomínky na kdysi zde fungující hraniční přechod. V současné době se hranice stala „velkou neznámou“. Prakticky již sice neexistuje, ale historické souvislosti s ní spojené stále vzbuzují bouřlivé diskuse. Přece likvidace hraniční závory trvá pouhou chvíli a je to jedna věc. Ale napsání novodobých dějin je věc druhá a navíc je to dlouhotrvající proces. V kuloárních rozhovorech bylo připomínáno i to, že region Těšínského Slezska obývali nejen Poláci a Češi, ale také Němci a Židé. Ta hrstka ostatních, která přežila 2. světovou válku a zastavila se na mostě Přátelství, tak zjistila, že pro ně není místo ani na jedné ani na druhé straně hranice... 
Píše se rok 2018 a je to důvod vzpomenout i na další událost z roku 2008. Konktrétně minulo deset let od derniéry věhlasné inscenace Těšínského divadla v Českém Těšíně „Těšínské niebo – Cieszyńskie nebe”. Scénář Renata Putzlacher, režie Radovan Lipus. Další divadelní představení, které by vyprávělo o Těšínském Slezsku, se od té doby na scéně divadla již neobjevilo. „Těšínské niebo – Cieszyńskie nebe” mělo premiéru v květnu 2004 a derniéra se konala až po čtyřech letech v zimě 2008. Za tu dobu bylo odehráno 125 představení, divadlo s touto inscenací hostovalo i mimo zdejší region (například v Praze, Brně, Martině, Varšavě, Lodži) a obdrželo za ni řadu ocenění. Dnes už patří Těšínské niebo – Cieszyńskie nebe” k projektům zapomenutým, k projektům, který je současnému pokolení dvaceti a třicetiletých už cizí. Ale stále se o „Těšínském nebi“ hovoří a to v kontextu úspěšných, či legendárních představení, u příležitosti divadelních oslav, konferencí či se o něm píše v divadelním almanachu nebo jiných publikacích.
„Těšínské niebo – Cieszyńskie nebe” a rekvizity ve tvaru nejdůležitějších staveb kolem řeky Olše, které se staly typické pro tuto inscenaci.
V současnosti se můžeme podívat na záznam představení, poslechnou si písníčky na CD a nahlédnout do archivních materiálů, z nichž se například dovíme, že fenomenalitu inscenace tvoří to, že byla hrána ve dvou jazycích herci České i Polské scény, objevují se na tu na danou dobu novátorské režijní a scénografické postupy, zní zde písně Jaromíra Nohavicy, které se staly hity po obou stranách řeky Olše. A v neposlední řadě scénář, který dokázal, že komplikovaná historie regionu je doslova studnicí inspirace a divadelní umění z ní dokázalo vyčerpat to nejlepší. „Těšínské niebo – Cieszyńskie nebe” bylo „divadelním úkazem“ a nejvíce si to uvědomovali obyvatelé Těšínského Slezska.
Nechci ale říkat kdyby…kdyby... a předčasně formulovat význam této inscenace. Záleží mi na tom, aby se v roce 2018 na blogu „Divadlo, to jsme my“ informace o „Těšínském nebi“ objevily. Po deseti letech od derniéry jsem se rozhodla oslovit tvůrce i tehdejší diváky. Zajímá mě nejen historie, ale také změny, které se na území Těšínkého Slezska udály a v neposlední řadě i výzvy, kterým bude muset tato oblast čelit.
V čem tkví fenomén „Těšínského nebe“? Jaké byly reakce Čechů a Poláků v okamžiku premiéry? Oslovilo představení všechny nebo se objevily i kritické ohlasy? Proč se po vzoru „Těšínského nebo“ nezrodily v našem regionu další takové inscenace? Co může divadlo odlišovat a být „nálepkou“ pro Těšínské divadlo? Může divadelní hra propagovat město, o kterém je, a může divadlo pomoci integrovat multikulturní region? To je jen pár z otázek, které mě napadají a na které budu hledat odpovědi. Bádání bych ráda uzavřela sérií reportáží, v níž bych chtěla postupně zveřejňovat sesbírané materiály. Samozřejmě jsem si vědoma toho, že jich bude hodně a že budu muset provést jejich selekci. Stále nepřestávám hledat a sbírat informace na téma inscenace „Těšínské niebo – Cieszyńskie nebe” a jestli čte tyto řádky osoba, která může cokoli na toto téma říci či poskytnou, upřímně prosím o mailový kontakt na ([email protected]).
06 / 01 / 2018
Małgorzata Bryl-Sikorska

Czytaj też:

Komentáře: