Malá scéna – šance pro další uměleckou tvorbu

Herci jsou sice na zasloužených prázdninách, ale v Těšínském divadle trvají přípravy na největší investici posledních let. Cílem je stvořit v kotelně, v podzemní části budovy, moderní prostor pro malou scénu. Podle slov investora, tedy Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, budou práce na malé scéně ukončeny před začátkem sezony 2018 / 2019.

Plány na realizaci malé scény se střádaly několik let. Potřeba mít takovéto místo se objevila v roce 2008 po té, co se součástí divadla stala také „Bajka“. Zatím hrají loutkáři svá představení v části galerie TD, která je k tomu na přechodnou dobu vyhrazená. Ale samozřejmě to nejsou prostory vybavené jako profesionální divadelní jeviště a hlediště. Opakované rozhovory vedení divadla se zřizovatelem přinesly kýžený efekt a už před pěti lety začal zřizovatel připravovat architektonický projekt malé scény v divadelní kotelně. A následně byl dokonce i vyhlášen konkurz na dodavatele stavebních prací. Problém ale nastal ve chvíli, kdy vybraný dodavatel zkrachoval a nebyl schopen kontinuovat investiční práce zahrnuté ve smlouvě. Vše se na několik let pozastavilo a představa očekávaného, ale nedokončeného díla se stala pro všechny v divadle frustrující. 
Naštěstí se zřizovatel k této investici vrací. Do konce srpna má být odevzdán další architektonický projekt a předpokládá se, že na podzim tohoto roku bude vyhlášen konkurz na dodavatele stavebních prací. Jestli tentokrát klapne vše podle plánu, tak se bude moci začít na malé scéně hrát od umělecké sezony 2018 / 2019. "Situace byla opravdu bizarní, ale v této chvíli je již vše dojednáno. Začínáme od začátku a je to velký úspěch, protože jak jsem byl informován, předchozí dodavatel mohl pomocí odvolání komplikovat proces zakončení spolupráce i desítku let" - přiznává ředitel Těšínského divadla Karol Suszka.
Potřeba mít takovéto místo se objevila v roce 2008 po té, co se součástí divadla stala také „Bajka“. Zatím hrají loutkáři svá představení v části galerie TD, která je k tomu na přechodnou dobu vyhrazená. Ale samozřejmě to nejsou prostory vybavené jako profesionální divadelní jeviště a hlediště.
Nová malá scéna Těšínského divadla bude asi pro sto diváků. "Bude to moderní divadelní sál, velký důraz klademe i na dokonalou akustiku a osvětlení. Podstatné je i to, že jak jeviště, tak část hlediště bude mobilní. V praxi to znamená, že jejich jednotlivé díly budou moci být vyvýšeny nebo sníženy, dle potřeb inscenace. A to vše dohromady je šance na stvoření zajímavého divadelního prostoru" - plánuje ředitel Suszka. A dodává: "Nové místo se stane domovskou scénou „Bajky“, což ale neznamená, že na malé scéně se budou hrát jen představení pro děti. Odpoledne mohou zkoušet kolegové z jiných scén našeho divadla a večer se zde mohou hrát představení s menším počtem herců. Jak Polská tak Česká scéna už mají nápady, co by chtěli v těchto komorních podmínkách realizovat. Navíc plánujeme koncerty a noční divadelní akce např. v rámci Festivalu divadel Moravy a Slezska" - říká ředitel. Až „Bajka“ opustí své nynější působiště v galerii, navrátí se tento prostor ke svému původnímu účelu – opět se zde budou konat výstavy výtvarného umění a současné výstavní plochy tak budou rozšířeny.
Takto momentálně vypadají podzemní prostory Těšínského divadla, ale v budoucnu by se zde měla objevit moderní malá scéna.
Veškeré investice s tímto spojené financuje Krajský úřad Moravskoslezského kraje. "Podle jejich plánů bude vše stát kolem 50 miliónů. Do této chvíle bylo uvolněno již 22 miliónů korun" - sděluje ekonomická náměstkyně Těšínského divadla Iric Heclová.  
17 / 07 / 2017
Małgorzata Bryl-Sikorska

Czytaj też:

Komentáře: