Umělci zdravotně postiženým

Těšínské divadlo již hezkou řádku let organizuje charitativní akci nazvanou „Pohádkové dopoledne“. Na programu je představení a po něm zábavné dopoledne pro zdravotně postižené. Do akce se dobrovolně zapojují herci všech tří scén. A ne jinak tomu bylo i v tomto roce. 

Letošního divadelního dopoledne se účastnili klienti pěti českých institucí a to z Českého Těšína, Třince a Horního Žukova. Vedení třineckého stacionáře zdůrazňuje, že zábavné dopoledne je u nich velmi oblíbené. "Do našeho zařízení jsou umisťovány osoby s fyzickým i mentálním postižením ve věku 18 – 50 let. V současné době jich máme v péči 35 a dnes jsme v Těšínském divadle se skupinou 30 z nich. Mezi našimi klienty je tato akce velmi oblíbená, rádi sem přijíždějí a vždy se ptají, kdy zase pojedou a jaké představení uvidí tentokrát" - říká Kamil Raszka, ředitel Denního stacionáře Radost v Třinci. A dodává: "Pracuji v této instituci osm let a této zábavné akce v závěru školního roku se na pozvání ředitele divadla Karola Suszky účastníme rok co rok".
Jak podotknul ředitel třineckého stacionáře, účast v takovémto typu aktivity je pro jeho klienty velmi důležitá. "Jedním z našich hlavních cílů je vycházet s  klienty na veřejnost a umožnit jim kontakt s lidmi. A také připomenout, že v naší společnosti žijí osoby s postižením. Zdraví lidé mohou díky tomu poznat, že osoby s postižením jsou lidé s podobnými potřebami jako oni. Jezdíme nejen do Těšínského divadla, ale i do jiných divadel. Pro naše klienty je velmi pozitivní, že se mohou účastni uměleckého života" - říká Raszka.
Divadelní hosté nejprve zhlédli představení (v letošním roce „Otesánka“ v podání loutkové scény „Bajka“) a následně se účastnili pikniku se zábavou. Byla klobáska na grilu, tanec a zábava s herci všech tří divadelních scén. "Tentokrát jsme zahráli pohádku „Otesánek“, která je na našem repertoáru už tři roky. Je to klasická česká pohádka, jež je málo uváděna, protože panuje obecné přesvědčení, že je drastická. Ale osobně si myslím, že je to prostě pohádka s univerzální a nadčasovou výpovědí určenou divákovi každé věkové kategorie" - říká Jakub Tomoszek, umělecký šéf loutkové scény „Bajka“. "Nejdůležitější je ale to, co se děje po představení před divadlem - herečtí kolegové věnují svůj čas společné zábavě s našimi hosty. Myslím si, že všichni zde přicházíme, protože mámě vědomí toho, že je to potřebné" - dodává Tomoszek.
Jedním z našich hlavních cílů je vycházet s našimi klienty na veřejnost a umožnit jim kontakt s lidmi. A také připomenout, že v naší společnosti žijí osoby s postižením. Zdraví lidé mohou díky tomu poznat, že osoby s postižením jsou lidé s podobnými potřebami jako oni.
Jak zdůrazňuje ředitel Těšínského divadla Karol Suszka, pohádkové dopoledne je iniciativou, která má již dlouho tradici. "Vše začalo v osmdesátých letech, kdy Halina Kowalczyk, která pracovala s dětmi, přišla s nápadem zorganizovat v Těšínském divadla Den dětí. Postupem času se akce začala vyvíjet a zaměřovat na postižené. A je pro ně organizována již téměř 25 let" - vypráví Suszka. "Náš cíl je jednoznačný. Umožnit dětem i dospělým navštívit divadlo, setkat se s herci a navázat společný kontakt. Okamžiky, kdy se to podaří, mají obrovský duchovní rozměr a vůbec se nebojím to takto doslova nazvat" - dodává ředitel.

29 / 06 / 2017
Małgorzata Bryl-Sikorska

Czytaj też:

Komentáře: