Divadlo a mládež

Těšínské divadlo připravilo v tomto roce dva velké projekty, jejichž cílem je divadelní vzdělávání mládeže žijící na české i polské straně hrance. Hovořím o projektech Divadlo a Škola a Klub mladého divadelníka, jejichž cílem je vzdělávat citlivého a uvědomělého diváka a motivovat mladé lidi k návštěvám Těšínského divadla.

Seznam se s divadlem „od podlahy“

Program Divadlo a škola má být realizován díky uzavřenému partnerství mezi Těšínským divadlem v Českém Těšíně a řadou polských a českých škol. V rámci tohoto partnerství (cíleně naplánovaného na několik let) se bude mládež účastnit činností v mnoha oblastech: budou mít příležitost účastnit se lekcí a divadelních dílen, které povedou herci, navštíví divadelní zákulisí, včetně dílen, krejčoven a dalších pracovišť, budou u čtených i aranžovacích zkoušek i na premiéře. A po tom se stanou součástí diskusního panelu na setkáních s tvůrci inscenace.
Organizátoři slibují, že v plánu jsou i novinářské workshopy, které by měly mladým lidem přiblížit základy divadelní kritiky. Zajímavostí je že v budoucnu má připravena inscenace věnovaná mládeži, která bude zúčastněna v projektu Škola a divadlo. 

Vychovávat svědomitého diváka

Organizátoři zdůrazňují, že cílem celého programu je snaha vychovávat svědomitou a vzájemně spolupracující společnost, v niž umění nejen zkrášluje života, ale především rozvíjí osobnost mladého člověk na individuální i společenské úrovni a porozumět vlastí identitě. 
"Mládež vedená k tomu, jak porozumět umění a čerpat z kultury, dokáže odlišit destruktivní a konstruktivní kulturní prvky a sama pak bude schopna tvořit umění opírající se o vyšší cíle. Divadelní pedagogika stanoví činnosti, které umožňují mladým lidem stát se vnímavými na obsah a estetiku, a to díky vlastním zkušenostem a praktickým setkáním s divadelním uměním, které je tvořeno slovem, hudbou a obrazem. Divadelní pedagogika má navíc mladé lidi vybavit schopnostmi přisvojovat si obsah textu či hry a má je vést k hlubšímu a vědomému prožívání „vysoké“ kultury" – píše se v dopise organizátorů.
Cílem programu Divadlo a škola je omlazení věkového průměru diváků Těšínského divadla, výchova diváků budoucích a inspirace pro potencionální diváky z polské strany hranice, aby se zúčastňovali divadelního dění v Českém Těšíně.  
Foto momentky ze slavnostního podpisu spolupráce mezi Těšínským divadlem a Katolickým lyceem v Cieszyně, setkání se konalo 21. května 2019.

Přeshraniční spolupráce 

Pilotní školou, která se účastní programu Divadlo a škola, je Katolické lyceum v Cieszyně. Od března 2019 se zde konají první akce pro mládež a v květnu byla spolupráce zpečetěna podpisy.
Jak organizátoři předesílají, do programu Divadlo a škola se mohou připojit i další základní a střední školy a v budoucnu i mateřské školy. Nabídka bude přizpůsobena věku dětí. Divadlo a škola otevírá možnosti spolupráce se školami nejen na území města Cieszyna, ale i v okolí, např. z Żor. K podpisu dalších smluv mezi Těšínským divadlem a školami má dojít na podzim 2019. Do programu se zapojí i české školy, což tvoří větší šanci na prohloubení přeshraniční spolupráce mezi českým a polskými školami. 

Akce vhodné pro každého

S nápadem a iniciativou zorganizovat program Divadlo a škola přišla herečka Polské scény Joanna Litwin. Její aktivity podporuje Obchodní oddělení Těšínského divadla. Joanna Litwin přiznává, že kromě práce v divadle se již řadu let věnuje práci s mládeží, vede divadelní kroužky a šíří divadelní osvětu. Nyní by ráda své zkušenosti zúročila i v Těšínském divadle. A dále J. Litwin dodává: S mládeží pracuji téměř od počátku svého uměleckého působení. Doposud jsem vedla divadelní workshopy v Lyceu W. Roździeńského v Sosnovci a v Katolickém lyceu v Cieszyně, spolupracovala jsem se školou tance v Będzině a s Beskydskou uměleckou agenturou, kde jsem se podílela na přípravě inscenací. V minulém roce jsem spolupracovala také s Akademií Esprit z Ustroně a výsledkem bylo hudební představení, které jsem s mládeží nastudovala. Kromě toho jezdím na letní umělecké tábory pro mládež. 
A dále J. Litwin doplňuje: Program Divadlo a škola je určený pro celou mladou generaci. Je to hodnotné vzdělání nejen pro tu část mládeže, která si následně zvolí umělecké směry studia, ale i pro ty další, vydávající se jinou profesní cestou, protože setkání s divadlem, to je rozvoj fantazie a citlivosti a to se jim bude v dalším životě určitě hodit. 
Cílem programu je snaha vychovávat svědomitou a vzájemně spolupracující společnost, v níž umění nejen zkrášluje život, ale především rozvíjí osobnost mladého člověk na individuální i společenské úrovni a učí ho porozumět vlastní identitě. Mládež vedená k tomu, jak porozumět umění a čerpat z kultury, dokáže odlišit destruktivní a konstruktivní kulturní prvky a sama pak bude schopna tvořit umění opírající se o vyšší cíle.

Neúčastní se, a přitom by mohli 

Současně s tímto programem byl z iniciativy ředitele Petra Kracika založen „pod střechou“ Těšínského divadla „Klub mladého divadelníka“. Tento dotovaný projekt je určen především pro žáky studující na české straně hranice. A ředitel P. Kracik dále upřesňuje: Jsme na začátku a to doslova, protože hledáme pro tuto iniciativu název, ale myslím si, že nejvýstižnější bude „Klub mladého divadelníka“, což je přeloženo do polštiny „Klub młodych teatromanów“. Nechceme, aby se jednalo jen o „diváka“, čili „widza“, ale aby se tito mladí lidé různě a všestranně zapojovali do divadelního života.
Po vstupu do Klubu složí zájemce členský příspěvek, a to formou zakoupení si předplatného na čtyři představní. V rámci předplatného bude nejen přicházet na představení, ale bude se účastnit i jiných akcí, jako např. setkání s tvůrci inscenace, diskuse po představení, pokus napsat vlastní recenzi, nebo se dokonce účastnit i zkoušek.
Základním cílem povstávajícího Klubu je podpora divadelní kultury a její dostupnost. Vše je určeno mladým lidem – žákům z moravskoslezského regionu. Dle iniciátorů z Těšínského divadla jsou motivací pro účast v Klubu a divadelním světě např. levnější ceny vstupenek, pomoc při jejich zajištění, organizovaný převoz do divadel v Ostravě (např. autobusy Těšínského divadla) a nabídka představení z jiných divadel (např. umělců z Prahy). 
Tuto iniciativu zakládáme především proto, že víme, že mladí diváci nemají povinnou návštěvu divadelních představení se školou zrovna v lásce. Za prvé je to proto, že je zajímají jiné hry a jiný druh repertoáru, než jaký jim nabízí škola, a za druhé chtějí být součástí toho skutečného divadelního života, toho večerního, premiérového, kdy se hezky oblečete a budete se potkávat s dalšími diváky, říká ředitel Těšínského divadla a pokračuje: Motivací mají být i nízké ceny vstupenek. Chceme nabídnout např. vstupenku do ostravské opery v ceně vstupenky do Těšínského divadla. Záleží mi na tom, aby mladým lidem vystačilo kapesné i na vstupenku do divadla. Sním o tom, aby těch svých 100 – 200 Kč mladý člověk denně neutrácel za kino, ale za divadlo.

Pražská inspirace

Klub mladých diváků (KMD) již úspěšně funguje v Praze a účastní se ho studenti základních škol, středních škol i učilišť. Podle posledních informací sdružuje klub 14 000 mladých lidí ze čtyř stovek škol. V průběhu sezony využijí členové klubu 71 000 zvýhodněných vstupenek do různých divadel. Když jsem byl ředitelem Divadla pod Palmovkou, po celou dobu jsem byl do této iniciativy zaangažován a podporoval jsem ji. Nyní se o totéž pokouším v Těšínském divadle, ale samozřejmě s jistými modifikacemi. Mladí členové našeho klubu budou moci přijít nejen na představení Těšínského divadla, ale i na divadla např. ostravská nebo pražská, ujišťuje Petr Kracik.
Aby to všechno mohlo fungovat, je nezbytné uzavřít partnerství mezi Těšínským divadlem a divadly dalšími. První „vlaštovku“ už máme za sebou. Hovořil jsem s uměleckými šéfy obou scén a oba tato iniciativa zaujala. Na začátku května jsme v Ostravě zorganizovali slavnostní snídani, na kterou jsme pozvali ředitele ostravských divadel a vedení našeho divadla. Něco takového se nikdy dřív neuskutečnilo, zdůrazňuje P. Kracik. 
Základním cílem povstávajícího Klubu je podpora divadelní kultury a její dostupnost. Vše je určeno mladým lidem – žákům z moravskoslezského regionu. Dle iniciátorů z Těšínského divadla jsou motivací pro účast v Klubu a divadelním světě např. levnější ceny vstupenek, pomoc při jejich zajištění, organizovaný převoz do divadel v Ostravě (např. autobusy Těšínského divadla) a nabídka představení z jiných divadel (např. umělců z Prahy).

15 000 potencionálních diváků

Projekt „Klub mladého divadelníka“ je zatím ještě „v plenkách“, jeho pilotní edice se má rozběhnout v lednu 2020. V tuto chvíli se konají pečlivé přípravy. Ověřujeme si počty potencionálních diváků a jejich zájmy. Už víme, že v moravskoslezském regionu dochází do škol 15 000 žáků, možných budoucích účastníků našeho projektu, říká Petr Kracik. Určitě se v každé škole najde někdo, koho naše nabídka zaujme, navíc budeme potřebovat pomocníky – pedagoga spolupracujícího s námi na organizaci a vedení divadelních workshopů. Nebráníme se ani tomu otevřít náš projekt i pro studenty. Koordinátoři z Těšínského divadla plánují, že na podzim rozešlou do škol moravskoslezského regionu nabídku akcí a představení konajících se v rámci „Klubu mladého divadelníka“.
11 / 06 / 2019
Małgorzata Bryl-Sikorska
Překlad: Alice Olmová-Jarnotová

Czytaj też:

Komentáře: