Pohádka, u které ukápnou slzy 

„Děti krále Líra“ - nejpopulárnější irská pohádka - se stala základem pro inscenaci „Labutě ze země Erin“, kterou režijně nastudovala Katarzyna Deszcz a premiéra se konala 26. dubna v Těšínském divadle na loutkové scéně „Bajka“. Jak sami tvůrci přiznali, irské pohádky se na jevišti českých i polských divadel objevují zřídka.  

Specifikou irských pohádek je relativita času. Co to znamená, vysvětluje režisérka Katarzyna Deszcz: Některé události jsou objasněny nebo potrestány až za dlouhou, dlouho dobu, tedy ne v průběhu jednoho lidského života. V pohádce „Děti krále Líra“ promění závistivá macecha tři děti v labutě. Zadostiučinění a zrušení kletby nastane až po tisíci letech, kdy už nežije ani zlá macecha, ani král Lír, jenž se ocitl na scestí tím, že po smrti první ženy vstoupil do destruktivního svazku manželského.  
Před premiérou jsem se paní režisérky zeptala, jak chce tak abstraktní záležitost, jako je relativita času, přiblížit nejmladšímu divákovi. Katarzyna Deszcz odpověděla, že komunikovat se bude prostřednictvím emocí. A je tomu skutečně tak! O silné emoce v pohádce „Labutě ze země Erin“ skutečně není nouze. Děti byly zcela pohlceny děním na jevišti a rodiče měli v očích slzy. Nemůžeme zůstat klidní, když vidíme děti tesknící za mrtvou maminkou a maminku, která pohne nebem i zemí proto, aby jim pomohla, byť už je na „jiném světě“. Z tohoto úhlu pohledu je představení vhodné i pro dospělého diváka. Je to představení pro každého, kdo je rodičem nebo se jím chce stát, protože „Labutě ze země Erin“ vypovídají o vztahu dospělého a dítěte, o víře, naději a lásce, jež je nejsilnější emocí v našem životě. Irské pohádky krásně a zároveň jednoduše navazují na to, co je pro nás po staletí neměnné a nejdůležitější.
„Labutě ze země Erin“, loutková scéna „Bajka“.
Pro Katarzynu Deszcz byla tato inscenace režijním debutem v loutkovém divadle. Výsledek její práce proto dělá dvojnásobný dojem. Inscenace má plastické scénické obrazy, je velmi dobrá po herecké stránce, po celou dobu má správný rytmus bez zbytečných pauz a především je srozumitelná pro všechny diváky bez ohledu na věk. A za to patří dík autorce divadelního textu Leně Pešákové. 
Výrazný dojem dělají dřevěné loutky a scénografie Pavla Hubičky. Přesto, když jsem sledovala toto představení, pociťovala jsem, s ohledem na potenciál tvůrců, nevyužité možnosti. Dle mého názoru mohla být scénografie bohatší a mohla nabízet víc efektů dotvářejících magii této inscenace. Na druhou stranu jsem si vědoma toho, že na to nebyl prostor a tvůrci si museli poradit se scénografickým minimem. Je to škoda, protože „Labutě ze země Erin“ si představuji na větší a především vyšší divadelní scéně. Možná tomu jednou tak bude, ale v této chvíli zvu na představení, které má, pro mě osobně, tři pilíře: kulturní původ pohádky, zřídka uváděné v našich divadlech, vyzrálé a emoční herectví a vysokou úroveň všech dalších elementů inscenace. Potlesk pro „Bajku“ za spolupráci s novou režisérkou, výsledek je velmi dobrý. 
 „Labutě ze země Erin“, podle legendy „Děti krále Líra“, režie Katarzyna Deszcz, premiéra 26. dubna 2019, loutková scéna „Bajka“, Těšínské divadlo.
27 / 04 / 2019
Małgorzata Bryl-Sikorska
Sprawdź w dziale "Z afisza", kiedy będzie grane to przedstawienie.

Czytaj też:

Komentáře: