Rychlokurz ničemy

Nedávnou premiérou České scény Těšínského divadla byl „Deník ničemy“ v režii Janusze Klimszy. Jedná se o inscenaci, v níž jsou k vidění nejen skvělé komediální výkony, ale i vyzrálé a vědomé herecké jednání. Což ovšem neznamená, že je tuto premiéru možno označit za stoprocentní umělecký úspěch. 

V sobotu 23. března se konala premiéra dramatu A. N. Ostrovského „I chytrák se spálí“ – v polských překladech najdeme toto dílo pod názvy „Kůň má čtyři nohy a také klopýtne“ nebo „Deník podvodníka“. Režisér Janusz Klimsza sáhl po inscenační úpravě Ivana Rajmonta s názvem „Deník ničemy“, která pochází z přelomu 80. a 90. let minulého století. Rajmontova úprava více méně respektuje Ostrovského text a jeho postavy, včetně fabulárního popisu toho, jak se chce bývalý novinář pomocí bezohledných intrik dostat na vyšší příčky establishmentu. Plusem inscenační úpravy je soudobý jazyk, kterým hrdinové hovoří. 
V „Deníku ničemy“ najdeme řadu komediálních postav, které se nám vryjí do paměti. Herci, vedeni schopnou rukou režiséra Janusze Klimszy, vytvořili karikatury lidí a jejich chování. A proto vše, co na jevišti odehrává, včetně gest, mimiky a interpretace textu, má specifickou nadsázku. V tomto kontextu si zvláštní potlesk zasluhuje Jolana Ferencová jako stárnoucí sexbomba Mamajevová a Zdeněk Hrabal v roli politováníhodného starého Gorodulina (gratulace patří i kostýmní výtvarnici a dámám z krejčoven za skvělé kostýmní detaily a jejich propracování, protože to vše pomohlo hercům náležitě se do rolí vcítit.) Komediální potenciál je třeba ocenit u rolí dvou vychytralců Ondřeje Frydrycha a Petra Sutorého (za zmínku stojí, že nedávno na České scéně úspěšně ztvárnil tragickou roli v inscenaci „Gazdina roba“) a také u Tomasze Władysława Przybyly jako osobitého sluhy. 
„Deník ničemy” na České scéně Těšínského divadla.
Samotnou kapitolou je hlavní role v podání Zdeňka Klusáka, který ztvárnil Jegora Glumova. O spolupráci s ním se před premiéru vyjádřil režisér Janusz Klimsza následovně: U Zdeňka Klusáka je vidět, že má za sebou zkušenosti s alternativním divadlem (Husa na provázku – poznámka red.), a proto umí na jevišti s lehkostí roli komentovat a má brechtovský přístup k herectví, což nás sbližuje. Kromě toho se Zdeněk s takovou prací na roli nepotkává poprvé, takže poměrně rychle se společně dostáváme k jádru věci. Za sebe mohu dodat pouze to, že jsem s příjemností sledovala jevištní efekty porozumění režiséra a herce. Potlesk si ale zaslouží i ostatní herci této inscenace, protože jsem přesvědčena, že všem hercům České scény jejich role „slušely“. 
Ostrovského drama je plné kousavé satiry nejen ve slovech, ale i v příběhu samotném, a realizátoři jeho nastudování na České scéně vložili groteskní prvky i do scénografie (Michal Syrový) a kostýmů (Marcela Lysáčková). Aniž prozradím detaily, tak naznačím, že děj se odehrává na blíže neurčeném místě a pouze kostýmy a scénografické náznaky ukazují na to, že jsme na přelomu 80. a 90. let (silonová bunda, vzory na kravatách, neohrabaný nábytek a všudypřítomný křišťál). Ale ne zcela rozumím tomu, proč se režisér rozhodl umístit děj dramatu do času minulého a ne současného, díky čemuž by inscenace mohla vyznít o to aktuálněji. 
V „Deníku ničemy“ najdeme řadu komediálních postav, které se nám vryjí do paměti. Herci, vedeni schopnou rukou režiséra Janusze Klimszy, vytvořili karikatury lidí a jejich chování.
Již jsem zmínila, že herci České scény dávají svým postavám komediální rysy, občas se objeví klauniáda, která má v Ostrovského dramatu, jež je plné absurdních situací, také své místo. Navzdory tomu všemu postrádá Klimszovo nastudování komediální rytmus. Možná se měla poklidná akce střídat s kaleidoskopem rychlých scén. Představovala bych si rychlé scénické situace, které by nebyly přerývány statickými výstupy, v nichž dominuje dialog. A soudíc podle nálady premiérového obecenstva, nebyl to jen můj postřeh. Dle mého názoru by bylo lepší, kdyby jednotlivé scény byly co nejkratší a dynamicky následovaly jedna po druhé, bavily by publikum k popukání a zvolnění by nastalo ve finále. Postavy hry by se zastavily v jednom okamžiku a došlo by k jejich konfrontaci s obecenstvem s vědomím Gogolových slov: "Čemu se smějete? Sami sobě se smějete!".
„Deník ničemy” na České scéně Těšínského divadla.
„Deník ničemy“ v režii Janusze Klimszy je inscenace, v níž najdeme velmi vydařené komediální scény, a to hlavně díky výborné herecké práci, včetně hlavního protagonisty. Podvody, populismus, společenská zkaženost, bezohlednost, kariérismus – od časů Ostrovského tato témata neztratila nic na své aktuálnosti. Každá příležitost, která takovéto chování potupí, je vítaná. A divadlo je tím nejlepším místem k tomu, aby tak učinilo. Jen je škoda, že „Deník ničemy“ se odehrává v abstraktním světě a bez časové lokalizace, protože současný člověk by tam pak mohl lépe poznat karikaturu sebe sama. 
„Deník ničemy“ A. N. Ostrovského v inscenační úpravě Ivana Rajmonta, režie Janusz Klimsza, premiéra 23. března 2019, Česká scéna Těšínského divadla. 
24 / 03 / 2019
Małgorzata Bryl-Sikorska
Sprawdź w dziale "Z afisza", kiedy będzie grane to przedstawienie.

Czytaj też:

Komentáře: