Peklo v absurdním oparu

Poslední premiérou kalendářního roku 2018 byla na Polské scéně Těšínského divadlo Plautova hra „Amfitrion“ v režii Andrzeje Sadowského. Dílo byla sice napsána před více než 2000 lety a přesto režiséra inspirovalo k tomu, aby se jeho prostřednictvím zabýval velmi aktuálním problémem a to konkrétně limity a hranicí moci. 

Král Amfitrion (Tomasz Kłaptocz) je pohlcen povinnostmi vládce a vůdce. Zatímco on dokazuje svou mužskou statečnost na válečném poli, k jeho těhotné ženě se vloudí sám Jupiter (Zbyšek Radek). Kráse okouzlující ženy nedokáže odolat. Ale protože si je vědom, že Alkména (Joanna Litwin) je věrnou manželkou, vezme na sebe Amfitrionovu podobu. A v tomto převleku se mu snadno podaří nalákat Alkménu do postele. Nebožačka si myslí, že ji objímá manžel, který se vrátil z války. A je velmi udivena, když se skutečný Amfitrion vrací až následující den …
Již před premiérou Andzrej Sadowski prohlásil, že jeho inscenace bude plná hudby. – V Plautově dramatu mě fascinuje to, že část dialogu jsou lyrické pasáže, které byly kdysi zpívány nebo recitovány. A ve své inscenaci se k této tradici vracím – řekl režisér. Na scéně je sbor ve složení: Małgorzata Pikus, Halina Paseková, Anna Paprzyca a Małgorzata Sikora. Zajímavostí je, že hudba zní zcela současná. Pod rockovým hudebním aranžmá je podepsána basistka Małgorzata Tekiel.
"Amfitrion“ na Polské scéně Těšínského divadla.
Co se týká scénografie, tak tady se Andrzej Sadowski držel klasiky. Jak píše překladatelka Plautova díla Ewa Skwara, scénografie byla v době, kdy Plautus psal svá díla (kolem r. 200 př. n. l.), skromná. – V tomto období neměl Řím své stále divadlo. Představení se odehrávala na provizorní dřevěné scéně, jež se stavěla pouze k tomuto účelu a po skončení představení byla opět rozebrána. Děj komedie se odehrával před domy, na ulici. Obecenstvo tedy vidělo vchody do dvou nebo tří domů – popisuje překladatelka. A takovou scénografii používá i Polská scéna. 
„Amfitrion” je skvělá komedie kypící slovním a situačním humorem. To ovšem neznamená, že hra je „třešničkou na dortu“ pro její realizátory. Drama je psáno veršem a je zde řada artikulačně velmi těžkých slov, která musejí být vyslovována v rytmu, jenž komedii přísluší. A to vše dohromady vyžadovalo od herců pečlivou přípravu a nemalou technickou a profesionální vybavenost. Dialogům bylo rozumět dobře, problémy s hlasitostí a srozumitelností se objevovaly u sborových pasáží. Ale možná to byla technická zvuková chyba? 
Z hereckých výkonů je potřeba určitě zmínit Macieje Cymorka v roli boha Merkura. Do své postavy se dokonale převtělil a to měl na přípravu kratší čas než zbytek souboru, protože téměř na poslední chvíli zastoupil indisponovaného Grzegorze Wideru. „Amfitrion“ to je také několik skvělých druhoplánových rolí např. komický Blefaro Rafała Walentowiče, sloužící Lidie Chrzanówny nebo jedna z dívek sboru, kterou ztvárňuje Małgorzata Pikus ( sama sebe se ptám, zda mě někdy rejstřík této herečky přestane ohromovat). Milým překvapením inscenace je výkon nejmladší herečky Polské scény, Małgorzaty Sikory. 
„Amfitrion” je skvělá komedie kypící slovním a situačním humorem. To ovšem neznamená, že hra je „třešničkou na dortu“ pro její realizátory.
Proč dnes uvádět víc než dva tisíce let starou komedii? Má takovéto dílo šanci oslovit současného diváka, vybídnou ho k reflexi i rozesmát? Překladatelka hry „Amfitrion“ a režisér okouzlený tímto dílem tvrdí, že ano. – Bylo by chybou myslet si, že Plautus zestárnul nebo se za ta léta diametrálně změnil divácký vkus. Důvodem „divadelní smrti“ autora je nejen originální jazyk díla, ale i jeho překlady – tvrdí Ewa Skwara, která Plautovu dílu vdechla „mladou jazykovou krev“. Teď už jsou na tahu polští režiséři, je na nich, aby se Plautova dramata objevovala na divadelních scénách. Hru „Amfitrion“ v překladu Ewy Skwary uvedl poprvé Bogdan Hussakowski v Divadle Stefana Żeromského v Kielcích. Bylo to v roce 2009. O devět let později se toto drama objevuje na Polské scéně Těšínského divadla v Českém Těšíně. 
– Prostřednictvím této inscenace kladu otázku, zda existují nějaké hranice pro ty, kdo jsou u moci. V představení se utlačovaný lid těší z toho, že je utlačován, což nepovažuji za správné a chci o tom diskutovat – řekl Andrzej Sadowski pár dní před premiérou. Nejsem si jista, zda komediální nádech hry nebude pro tuto diskusi omezením. A také si nejsem jista, že diváci, kteří sledují humorné peripetie bohů a lidí, budou chtít vidět analogii se současnou lokální nebo národní politikou. Jedno ale vím jistě – zlověstný smích toho, kdo se nikdy nemusí bát ztráty moci je děsivý a naopak osudy jeho poddaných jsou tragické. 
„Amfitrion”, Titus Maccius Plautus, překlad: Ewa Skwara, režie: Andrzej Sadowski, premiéra: 15. prosince 2018, Polská scéna Těšínského divadla. 
18 / 12 / 2018
Małgorzata Bryl-Sikorska
Sprawdź w dziale "Z afisza", kiedy będzie grane to przedstawienie.

Czytaj też:

Komentáře: