Polská velvyslankyně na návštěvě v Těšínském divadle

11. listopadu zavítala do Těšínského divadla v Českém Těšíně velvyslankyně Polska v České republice, Barbara Ćwioro. U příležitosti slavnostního Dne nezávislosti zahrála Polská scéna Těšínského divadla „Fantazję Polską” (autor Maciej Wojtyszko), v režii Bogdana Kokotka.

Je slavností nedělní večer a do hlediště Těšínského divadla usedli všichni čelní představitelé polských organizací působících na Zaolží, nechyběli ani zástupci místních samospráv, lidé sportu a kultury. Polskou diplomacii reprezentovala velvyslankyně Polska v Praze Barbara Ćwioro a polský generální konzul v Ostravě Janusz Bilski. Neopakovatelnou atmosféru v Těšínském divadle dotvořilo také vystoupení sboru MK PZKO ze Stonavy.
V prvních slovech své slavnostního proslovu připomněla paní velvyslankyně dějiny Polska a jeho cestu za získáním nezávislosti a svobody. A dodala, že v tomto významném dni bychom neměli zapomínat na ty, kteří se o svobodné a nezávislé Polsko jakkoli přičinili a zasloužili a na ty, kteří to vše dodnes udržují.
Následně Barbara Ćwioro shrnula svou třídenní návštěvu na Zaolží, která byla její první diplomatickou cestou v roli nové velvyslankyně. - V posledních dnech jsem měla příjemnou příležitost seznámit se zde s řadou skvělých lidí, kteří neúnavně pracují na zachování a předávání polských tradic a zvyků dalším generacím - řekla Barbara Ćwioro a pokračovala: - Na vlastní oči jsem viděla ovoce těžké práce těchto lidí a jsem šťastná, že jsem zde mohla zavítat. Děkuji za toto pozvání a děkuji také za každodenní práci pro Polsko tady na Zaolží. Chtěla bych vás ujistit, že to, co děláte, má z hlediska Polska klíčový význam a slibuji, že vás budeme i nadále ve vašich aktivitách podporovat.
Dále paní velvyslankyně vyjádřila svou spokojenost s tím, že pro Polsko významný den může prožít právě v Těšínském divadle, na Polské scéně, která je světovým unikátem. Je to jediné profesionální polské divadlo působící mimo území Polska. A nezapomněla podotknout, že bez zaangažovanosti již několika generací umělců a ostatních nadšenců, by takováto scéna nemohla tvořit. V závěru paní velvyslankyně poděkovala ředitelství Těšínského divadla a vedení Polské scény za nové iniciativy, které rozvíjejí polsko – českou spoluprácí a za kontinuitu toho, co se podařilo dosáhnout ve vzájemné spolupráci Polska a České republiky. A také poděkovala za to, že v tomto významném místě měla příležitost oslavit stání svátek. 
15 / 11 / 2018
Małgorzata Bryl-Sikorska

Czytaj też:

Komentáře: