O osudech národů rozhoduje velmi často náhoda

- Světová premiéra „Fantazji polskiej”(„Polská fantazie“) - autor profesor Maciej Wojtyszko - bude k vidění na Polské scéně Těšínského divadla. Hra je uváděna u příležitosti stého výročí získání nezávislosti Polska. Bude se vyprávět nejen o neuvěřitelné události, která byla toho všeho příčinou, ale i o náhodách v životě národů - říká Bogdan Kokotek, režisér inscenace, jejíž světová premiéra se bude konat 6. října v Těšínském divadle v Českém Těšíně.

Jak se přihodilo, že se tento titul objevil na repertoáru Polské scény? 

Přemýšleli jsme o tom, jakým titulem uctíme 100 let od získání nezávislosti. Diskutovali jsme o polské klasice, o adaptaci textu o Polských legiích. Přemýšleli jsme o dramatu napsaném pro náš soubor. Ale pak jsme objevili tuto hru a zjistili jsme, že prof. Maciej Wojtyszko ji psal s myslí o letošních národních oslavách. A navíc se ukázalo, že to není složitá tragédie, ale spíše srozumitelná komedie. Proto jsme se rozhodli využít příležitost a poprosili jsme pana profesova o text hry. 

Objeví se autor na světové premiéře své hry? 

Zřejmě ano. Je mi známo, že hru připravují i další divadla v Polsku, ale ukázalo že, termín jejího uvedení je první na Polské scéně. Takže světová premiéra se bude konat u nás. 
Herci Polské scény na čtené zkoušce hry „Fantazji polskiej” („Polská fantazie“).

O čem je „Fantazja polska”(„Polská fantazie“)? A o čem budete ve Tvém nastudování? 

Hra vypráví o události, která se podílela na zrodu svobodného Polska. Fabule byla nepochybně napsána s „přivřením očí“ a drama má charakter political fiction (politická fikce - poznámka redakce). Děj se odehrává v době 1. světové války a to v období slavného koncertního turné I. Paderewského po USA. Jeho cesta měla nebývalý politický význam, protože cílem bylo získat podporu prezidenta Wilsona v otázce samostatného Polska. Výsledkem setkání manželů Paderewských a Wilsonových byl velmi důležitý zápis v mírovém programu z roku 1918 (slavných „Čtrnáct bodů prezidenta Wilsona“), které hovoří o vytvoření samostatného Polska. Paderewský, jenž byl ambasadorem polské kultury, se stal politikem a později i polským premiérem.
Dle mého názoru je to drama o náhodách v osudech národů. Někdy zcela neočekávaná souhra okolností rozhodne o tom, kam se budou lidské osudy ubírat.  

Roli Paderewského měl ztvárnit Mariusz Osmelak, který, bohužel před několika týdny zemřel. Vyvstala otázka, kým ho nahradit. 

Změna v obsazení vždy mění úhel režisérova pohledu. Navíc Mariuszowa smrt je událost velmi smutná a tragická. Změna v obsazení neznamená, že to bude lepší nebo horší Paderewský, bude to prostě jiný Paderewský. I takové tragické události jsou součástí divadelního života, ale je třeba se k nim postavit čelem a hrát dál.
Hra vypráví o události, která se podílela na zrodu svobodného Polska. Fabule byla nepochybně napsána s „přivřením očí“ a drama má charakter political fiction.

Měl na Tvou režijní práci v této inscenaci vliv fakt, že hra bude uváděna u příležitosti tak významného jubilea? 

Absolutně nepřichází v úvahu, aby jakékoli jubileum ovlivňovalo mou práci. Pokaždé se snažíme nastudovat inscenaci tak, jak nejlépe dokážeme. A nezáleží na tom, zdá je to jubilejní představení nebo běžná premiéra. Podstatné je, aby to bylo představení poctivé a upřímné. 
23 / 09 / 2018
Małgorzata Bryl-Sikorska
Překlad: Alice Olmová-Jarnotová

Czytaj też:

Komentáře: